Chai, Bình Nhựa PET

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Văn Hưng
TPKD - 0973717235

Ms. Đỗ Thị Thu Hằng
NV Bán Hàng - 0974 007 827

Bà Lê Thị Uyên
Giám Đốc
0915 440 447 - 0982626671

Nắp Nhựa

Nắp Can Nước Giặt
Nắp Can Nước Giặt
Nắp đóng yếm màu đỏ
Nắp đóng yếm màu đỏ
Nắp đóng yếm màu xanh
Nắp đóng yếm màu xanh
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp phi 30
Nắp phi 30

Chai, Bình Nhựa Pet

Chai nhựa 1,45L
Chai nhựa 1,45L
Chai nhựa 500ml
Chai nhựa 500ml
Chai nhựa 1200ml
Chai nhựa 1200ml
Chai nhựa tròn 500ml
Chai nhựa tròn 500ml
Chai PET 500ml
Chai PET 500ml
Can 5L
Can 5L
Vỏ bình 20L đựng rượu
Vỏ bình 20L đựng rượu
Vỏ bình rượu 20L
Vỏ bình rượu 20L
Vỏ Bình PET
Vỏ Bình PET
Vỏ bình nước 19L
Vỏ bình nước 19L
Bình Nước Tinh Khiết
Bình Nước Tinh Khiết
Vỏ Bình PET 20l
Vỏ Bình PET 20l

Phôi chai, phôi bình Pet

Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET