Chai, Bình Nhựa PET

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Văn Hưng
TPKD - 0973717235

Ms. Đỗ Thị Thu Hằng
NV Bán Hàng - 0974 007 827

Bà Lê Thị Uyên
Giám Đốc
0915 440 447 - 0982626671

Nắp Nhựa

Nắp Nhựa phi 30 trắng
Nắp Nhựa phi 30 trắng
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Bình 55l
Nắp Bình 55l
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa

Chai, Bình Nhựa Pet

Phôi bình PET 5 Gallons
Phôi bình PET 5 Gallons
Vỏ Bình PET
Vỏ Bình PET
Vỏ Bình PET
Vỏ Bình PET
Vỏ Bình PET
Vỏ Bình PET
Vỏ Bình PET 19l
Vỏ Bình PET 19l
Bình Bóng 10l
Bình Bóng 10l
Chai pet 500ml
Chai pet 500ml
Chai vuông
Chai vuông
Vỏ bình pet 20l
Vỏ bình pet 20l
Vỏ chai pet 500ml
Vỏ chai pet 500ml
Vỏ Bình PET
Vỏ Bình PET
Chai nước rửa tay sát khuẩn
Chai nước rửa tay sát khuẩn
Chai nước rửa tay sát khuẩn
Chai nước rửa tay sát khuẩn
Bình nước tinh khiết
Bình nước tinh khiết
Bình đựng nước khoáng
Bình đựng nước khoáng
Bình đựng nước tinh khiết
Bình đựng nước tinh khiết
Chai nước khoáng
Chai nước khoáng
Hồ Lô Đựng Rượu
Hồ Lô Đựng Rượu
Hồ Lô Đựng Rượu
Hồ Lô Đựng Rượu
Hồ Lô Đựng Rượu
Hồ Lô Đựng Rượu

Phôi chai, phôi bình Pet