Chai, Bình Nhựa PET

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Văn Hưng
TPKD - 0973717235

Ms. Đỗ Thị Thu Hằng
NV Bán Hàng - 0974 007 827

Bà Lê Thị Uyên
Giám Đốc
0915 440 447 - 0982626671

Chai Nhựa PET

Chai PET Nhựa
Chai PET Nhựa
Chai PET Nhựa
Chai PET Nhựa
Chai PET 500ml
Chai PET 500ml
Chai PET 330ml
Chai PET 330ml
Chai Nước Khoáng
Chai Nước Khoáng
Chai Vuông
Chai Vuông
Chai Vuông
Chai Vuông
Chai Trà Sữa
Chai Trà Sữa
Chai Đựng Rượu
Chai Đựng Rượu