Chai, Bình Nhựa PET

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Văn Hưng
TPKD - 0973717235

Ms. Đỗ Thị Thu Hằng
NV Bán Hàng - 0974 007 827

Bà Lê Thị Uyên
Giám Đốc
0915 440 447 - 0982626671

Nắp Nhựa

Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa 30
Nắp Nhựa 30
Nắp Nhựa 30
Nắp Nhựa 30
Nắp Chai 30 Đen
Nắp Chai 30 Đen
Nắp Nhựa 90
Nắp Nhựa 90
Nắp Can Nước Giặt
Nắp Can Nước Giặt
Nắp Can Nước Giặt
Nắp Can Nước Giặt
Nắp thông minh màu đỏ
Nắp thông minh màu đỏ
Nắp thông minh màu xanh
Nắp thông minh màu xanh
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Can Nước Giặt
Nắp Can Nước Giặt
Nắp thông minh
Nắp thông minh