Chai, Bình Nhựa PET

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Văn Hưng
TPKD - 0973717235

Ms. Đỗ Thị Thu Hằng
NV Bán Hàng - 0974 007 827

Bà Lê Thị Uyên
Giám Đốc
0915 440 447 - 0982626671

Chia sẻ lên:
Phôi chai PET

Phôi chai PET

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi chai PET
Phôi PET 15g
Phôi PET 15g
Phôi Pet 13g xanh
Phôi Pet 13g xanh
Phôi PET 30g
Phôi PET 30g
Phôi bình PET 5 Gallons
Phôi bình PET 5 Gallons